Acenta Sözleşmesi


Trippters.com Acenta Sözleşmesi 

Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar iş bu sözleşmenin içeriğini yansıtmaktadırlar.

Yeni Pazar Mahallesi. 9 Mart Caddesi. 68/A Çayeli/Rize adresinde bulunan ("Trippters" veya "Hizmet Sağlayıcı Şirket"), www.trippters.com web sitesi, ilgili web siteleri, bağlı kuruluş ve ortak web siteleri, uygulamalar, araçlar, platformlar veya diğer tesisleri ("Platform") kapsar . Platform, tur operatörlerinin, etkinlik organizatörlerinin ve bilet tedarikçilerinin ("Tedarikçi") son müşterilere ("Müşteri (ler)") gezi turları, eğlence etkinlikleri ve diğer turizm hizmetleri ("Hizmetler") sunmasına olanak tanır ve bu tür hizmetler için doğrudan müşterilere ulaşır. Müşterilere ek olarak, ticari alt temsilcilerimiz de Tedarikçilerden Hizmet rezervasyonu yapmak için Platforma erişebilir.

Trippters, Platformun yalnızca Tedarikçilerin Hizmetlerini Müşterilere sunmasına ve doğrudan satmasına izin vermesini sağlar. Trippters, Tedarikçi tarafından yetkilendirilmiş ve atanmış bir ticari temsilci olarak hareket eder. Trippters, bir Müşteri ile bir aracılık sözleşmesi aracılığıyla, o Müşteri tarafından Tedarikçiden Hizmet satın alınmasını kolaylaştıracaktır; ancak, Trippters hiçbir durumda bir Müşterinin Tedarikçiden Hizmetler satın aldığı herhangi bir anlaşmanın tarafı olarak kabul edilmeyecektir.

1. Hüküm ve Koşulların Uygulama Kapsamı

Bu hüküm ve koşullar ("Koşullar" veya "Sözleşme") yalnızca Tedarikçi ile Trippters arasındaki ilişkiyi yönetir. Müşteriler ile Tedarikçi arasındaki ilişki bu Sözleşme'ye değil, Müşteri ile Tedarikçi arasında imzalanan bireysel sözleşmeye tabidir. Müşteriler ve Tedarikçiler arasındaki varsayılan anlaşma, https://www.trippters.com/gik ("Varsayılan Tedarikçi Koşulları") adresinden erişilebilen Genel İş Koşullarıdır. Tedarikçi ile son kullanıcı (Müşteri) arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu koşullar geçerli olacaktır. Trippters ve Müşteriler arasındaki ilişki, https://www.trippters.com/tik adresinden erişilebilen Trippters İş Şartları'na tabidir. Trippters ve alt temsilcileri arasındaki ilişki, ayrı sözleşmeye dayalı anlaşmalarla yönetilir.

2. Tedarikçilerin Kaydı

2.1 Platforma kayıt olduktan sonra, Tedarikçi Hizmetlerini Platform aracılığıyla sunma hakkına sahiptir. Platforma kayıt sırasında Tedarikçi Koşulları kabul eder. "Kabul Ediyorum" düğmesini tıklayarak, Koşulları okuduğunu, anladığını ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğini ve Tedarikçi adına bu Sözleşmeyi imzalayan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olduğunu beyan ve garanti ettiğini kabul eder.

 2.2 Trippters, bu Sözleşmeye giren kişinin kimliğinin, gerçekliğinin veya kimlik bilgilerinin doğrulanmasından sorumlu değildir.

2.3 Tedarikçi, bir girişimci olarak Hizmetlerini yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili vergi düzenlemelerine ve vergi makamlarının uygulama ve taleplerine göre sunacaktır.Tedarikçi Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin “Turizm Acentalarının Faaliyetlerine İlişkin” yükümlülükleri yerine getirecektir.

3.Trippters tarafından sağlanan Hizmet(ler)

3.1 Tedarikçi, Trippters’ı alt aracıların kullanımı yoluyla doğrudan ve dolaylı olarak ;

(i) Tedarikçinin adına Müşterilere Hizmetler sunar,

 (ii) Tedarikçi adına Müşterilerle sözleşmeler yapar,

(iii) Müşterilerin almış olduğu hizmetler karşılığında bu hizmetlerin ödemelerini toplar.

(ıv) Trippters, Tedarikçilere ödeme hizmeti sağlayıcı firmayı kullanma hakkı verir. Aynı şekilde trippters tedarikçilerin daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla tedarikçilere kendi anlaşmalı olduğu üçüncü taraf çözüm ortaklarının avantajlı paketlerini sunabilir.

3.2 Trippters, Tedarikçinin iyi niyetinin artmasına katkıda bulunan, Tedarikçinin Hizmetlerini tanıtan ve genellikle Müşterileri Tedarikçilerle sipariş vermeye teşvik eden Platform aracılığıyla Müşteriler ve Tedarikçiler arasında Hizmet satışının müzakeresini kolaylaştırır.

3.3 Tekliflerin kalitesini, yanıtlama oranını ve Tedarikçilerin müşteri hizmetlerini güvence altına almak için Trippters, Bir yıl içinde bir Tedarikçinin hizmetinin kalitesine ilişkin değerlendirmeler yapmak amacıyla 4 (dört) defaya kadar "test müşterisi" atama hakkına sahiptir. Test müşterileri, yalnızca rezervasyon tamamlandıktan sonra test müşterisi olarak hareket ettiklerini açıklayabilirler. Test alışverişi yapanların bu kesinleşmiş rezervasyonları durumunda Tedarikçi, rezervasyon ücretlerini Trippters’a geri ödemekle yükümlüdür. Trippters, Tedarikçiye test rezervasyonundan sonra bulgularla ilgili ayrıntılı geri bildirim sağlayacaktır.

4. Tedarikçinin Görevleri

4.1 Tedarikçi, teklifiyle ilgili tüm bilgilerin her zaman doğru,yanıltıcı olmayacağını beyan ve garanti eder.

Tedarikçi, sağlanan bilgilerin doğruluğunu garanti etmek için yüklenen bilgileri gerektiği gibi zamanında güncelleyecektir.

Tedarikçi, Platformda görüntülendiği şekliyle yüklenen bilgilerin hatalı olduğu iddialarına dayanan tüm Müşterilerin iddialarından sorumlu tutulabilir. (Hizmetler veya fiyatlar hakkında bilgiler gibi).

Tedarikçi, yüklenen bilgilerin herhangi bir yanlışlığın farkında olduğu durumlarda, Tedarikçi Trippters’ı derhal bilgilendirecektir.

4.2 Tedarikçi, tüm Hizmetlerin yalnızca ilgili tüm yasalara, özellikle Tedarikçilerin ikamet ettiği ülkenin yasalarına ve Hizmetlerin sunulduğu ülkenin yürürlükteki tüm yasalarına uygun olarak sunulacağını beyan ve garanti eder. üçüncü şahısların herhangi bir hakkını ihlal etmemeyi taahhüt eder.

Tedarikçi, özellikle;

 (a) herhangi bir tüketici koruma ve diğer koruma, bilgi ve danışma görevleri ve düzenlemelerine uymayı ve

(b) yargı yetkisi dahilinde ihtiyaç duyulan tüm idari ve diğer izin ve lisansların yanı sıra sigortaları ve benzerlerini sunmayı garanti eder.

Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hizmet ortaklarına bu hüküm ve koşullarda hizmet sunulmasını beyan ve garanti eder.

Tedarikçi, talep üzerine, izinlerin ve lisansların kopyaları dahil olmak üzere ilgili kanıt ve belgeleri sağlayacaktır.

Tedarikçi tarafından sağlanan Hizmetlerin uygunsuzluğunun iddia edilmesi durumunda, Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, herhangi bir idari makam veya rekabet / tüketiciyi koruma dernekleri ile işbirliği yapacaktır.

4.3 Tedarikçi, Müşterilere Hizmetin yürütülmesi için gerekli tüm bilgileri (örneğin buluşma noktası ve saati, giyim, ekipman, vb.) hizmet satın alımından önce bilgilendireceğini beyan ve garanti eder. Tedarikçinin, Tedarikçi Hesabı'nda belirtilen e-postaları en az günde bir kez kontrol etmesi gerekir.

4.4 Tedarikçi, istihdam edilen tüm rehberlerin yasal ödeneklere sahip olduğunu ve mesleki nitelikler ve ödenekler de dahil olmak üzere gerekli tüm yasal gereksinimleri karşıladığını beyan ve garanti eder. Tedarikçi, Müşteriler veya Hizmetleri yasal olarak kullanan diğer kişilerle ilgili olarak rehberliğin yürütülmesinden tamamen sorumludur.

4.5 Tedarikçi, Platform üzerinden yalnızca kendi Hizmetini sunabilir. Tedarikçi, aracı veya başka bir acentaya ait Hizmetler sunamaz.

Tedarikçi eğer kendisine ait olmayan hizmetleri aracı sıfatı ile sunar ise, sözleşme tarafı olarak muamele görecek ve ilgili zararlardan sorumlu tutulacaktır. Tedarikçinin sunulan Hizmeti yerine getirmeye hazır olması gerekir. Sahte Hizmetlerin yüklenmesine izin verilmez.

4.6 Tedarikçinin,trippters içerisinde satışa koymuş olduğu hizmetleri,başka bir üçüncü parti platform da daha düşük bir ücrete koyamaz. Trippters’e koyulan tüm hizmetler en iyi fiyat garantisi ile sunulmalıdır.

4.7 Tedarikçi,hizmetin sunulması için gerekli görülen tüm sigortaları yaptırmak zorundadır. Trippters ihtiyaç halinde bu belgelerin kopyasını veya aslını isteme hakkına sahiptir.

4.8 Tedarikçi tarafından teklifleri ve Hizmetleri için Tedarikçi Hesabı aracılığıyla sağlanan fiyatlar KDV'yi, satış vergilerini ve diğer ilgili ulusal, resmi, belediye veya yerel vergileri veya harçları içerisinde barındırmalıdır. Hizmetin yürütülmesi üzerine Müşterilerden daha fazla vergi, komisyon ödemesini veya diğer masrafları karşılamasını istemek kesinlikle suratle yasaktır.

4.9 Tedarikçi, Müşterilere geçerli tüm vergi gerekliliklerine uygun bir fatura sağlamakla yükümlüdür.

4.10 Trippters,yılın belli dönemlerinde tedarikçinin satışlarını artırmak amacıyla tedarikçiden kupon indirimleri isteyebilir. Kupon indirimleri kampanyasına katılıp/katılmamak tedarikçinin insiyatifindedir. Aynı zamanda Trippters ürünlerde yine yılın belli dönemlerinde acentayı bilgilendirerek indirimli/avantajlı paketler sunabilir. Bu paketler ile acentanın indirimsiz fiyatı arasında ki fark trippters’ın alacak olduğu komisyon tutarından düşer.

4.11 Tedarikçi firma herhangi bir nedenden dolayı anılan hizmeti sunamayacağı takdirde En az 48 saat öncesinden trippters’a haber vermekle yükümlüdür.Aksi takdirde ortaya çıkan zararın tamamı tedarikçi firmaya ait olacaktır.Ürün ve hizmetlerde son dakika ortaya çıkan rota düzeltilmesi vs gibi etmenleri en az 2 saat öncesinden trippters’a bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

5. Rezervasyon Prosedürü

5.1 Platformun tüm ziyaretçileri, önceden kayıt olmadan sunulan Hizmetleri görüntüleme fırsatına sahip olacaktır. Ziyaretçi belirli bir Hizmetle ilgileniyorsa, bir rezervasyon yapacak ve Tedarikçi talep edilen rezervasyon konusunda ilgili hizmeti verecektir.

5.2 Tedarikçi gelen rezervasyon isteklerine en geç 24 saat içerisinde cevap verecektir. Tedarikçi zamanında cevap vermediği hiç bir rezervasyondan trippters’ı sorumlu tutamaz.

5.3 Müşteri var olan bir rezervasyonu iptal etmek istediği takdirde En geç 24 saat içerisinde talebini trippters üzerinden bildirecektir. Etkinliğin başladığı tarihte gelen iptal talepleri kabul edilmez.

5.4 Trippters, Müşteri ile ilgili verilerin doğruluğu ve / veya eksiksizliğinden sorumlu değildir.

6. Tedarikçinin Rezervasyon Teklifleri

6.1 Tedarikçi, Hizmetlerin verilerini Tedarikçi Hesabına girecektir. Sağlanan bilgilerin her zaman güncel olmasını sağlamaktan sorumludur. Revize edilen, iptal edilen veya geçersiz Hizmetler derhal silinmelidir.

 6.2 Tedarikçinin Hizmetleri kendi adına ve kendi sorumluluğunda sunduğu Hizmet açıklamasından açıkça anlaşılmalıdır. Hizmetler, genel olarak kullanılan şirket ve marka adı altında sunulmalıdır. Trippters'ın Hizmetlerin Tedarikçisi olduğu ya da Trippters'ın sunulan Hizmetlerin kalitesini test ettiği ya da başka bir şekilde kalitelerini vurguladığı yönünde doğrudan ya da dolaylı olarak izlenim olmamalıdır.

7. Görüntülenen İçerik ve Fikri Mülkiyet

7.1 Tedarikçi,ürüne ait tüm görsellerin kullanım haklarını ortaklık boyunca kullanma hakkını trippters’a verir

7.2 Tedarikçi ürüne veya hizmete ait olmayan hiç bir görseli ilgili ürünün görseli olarak sunamaz

7.3 Tedarikçi kendisine ait olmayan hiç bir görseli/multimedyayı trippters üzerinden yayına alamaz

7.4 Tedarikçilerin yaşadığı,telif haklarından doğan tüm yasal süreçlerden trippters sorumlu tutulamaz.

8.Online Pazarlama ve PPC Reklamları

8.1 Trippters,tedarikçilerin tüm ürünlerini e-mail marketing,doğrudan pazarlama,ppc reklamcılığı gibi mecralarda tanıtmaya yetkilidir.

8.2 Reklam stratejilerinin nasıl ve ne zaman olacağı trippters’ın sorumluluğu altındadır. Trippters tüm acentalara eşit şekilde reklam bütçesi ayırmayı taahhüt eder.

8.3 Tedarikçi, içeriğin taranması ve URL'lerin sıralaması gibi arama motorlarının çalışma yöntemlerinin farkındadır.Tedarikçi,üçüncü taraf başka platformlar ile çalışıyor ise bunları trippters’a bildirmekle yükümlüdür.

8.4 Tedarikçinin üçüncü parti başka bir uygulama ile çalıştığını bildirmemesi durumunda reklamlardan alacağı fayda veya geri dönüşten trippters sorumlu tutulamaz.

8.5 Tedarikçi,kendi reklamlarını yaptığı durumda Trippters'ın fikri mülkiyet haklarını kullanan anahtar kelime satın alımları yoluyla doğrudan Trippters markasını özellikle hedeflememeyi kabul eder.

8.6 Trippters,tedarikçileri için pazarlama ve satın alma kampanyalarını yürütür.

9. İçerik Sorumluluğu

Tüm tedarikçiler verdiği hizmetleri eksiksiz ve doğru yüklemeyi garanti eder. İçeriklerde oluşabilecek olan hataları trippters’a bildirmek acentanın sorumluluğundadır. Trippters’ın girişlerini yaptığı içeriklerde oluşabilecek olan hatalardan trippters sorumlu olacaktır.

10. İptaller

10.1 Müşteri 24 saat önce rezervasyonunu yaptığı turu iptal edebilir. Bu durumda tedarikçi firmanın bir talebi olamaz. Ancak müşteri 24 saatten daha kısa bir sürede iptal yapmış ise bu iptalde tedarikçi firmaya hizmet ücretinin tamamını ödemek ile yükümlüdür.

10.2 24 saatten daha kısa sürede iptal edilen hizmet bedelleri müşteri ile tedarikçi firma arasında olumlu bir anlaşmaya varılmış ise bu durumda hizmet tutarı müşteriye geri ödenir.Trippters iptal edilen tutardan komisyon oranını almaz

10.3 Tedarikçi firma eklemiş olduğu ürünü 48 saat öncesinden iptal edebilir.Eğer 48 saatten daha kısa sürede iptal edilmiş bir ürün var ise;

Tedarikçi firma müşterileri mağdur etmeyecek şekilde başka bir tedarikçiye aktarmak zorundadır.

10.4 Tedarikçi,mücbir sebepler (Deprem,Sel,Ekonomik Kriz vs) gibi sebeplerden dolayı,platformda olan ürünlerinden bir, bir kaçını veya tümünü iptal edebilir.

10.5 Böyle bir durumda,trippters müşteri hizmetlerini / Tedarikçi kanalını bilgilendirmesi gerekmektedir.

11. Müşteri Şikayetleri

Tedarikçiyle (sunulan, sunulan veya sağlanan Hizmet) ile ilgili şikayetler veya iddialar veya Müşteriler tarafından yapılan belirli talepler Tedarikçi tarafından ele alınacaktır çünkü Trippters, Müşterilerden gelen bu tür iddialarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Trippters, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak;

 (a) bir Müşteriye müşteri (destek) hizmetleri sunabilir,

(b) Tedarikçi ve Müşteriler arasında aracı olarak hareket edebilir,

(c) - Tedarikçinin masraf ve giderleri karşılığında - Çifte rezervasyon veya sunulan veya sağlanan hizmeti daha üst sınıf bir hizmetle değiştirebilir

(d) Müşterilere Tedarikçiyle iletişimlerinde yardımcı olabilir

12. Trippters’a Komisyon Ödenmesi

Tedarikçiler,trippters’a aracılık hizmetleri için komisyon ödemeyi kabul eder. Trippters başarılı geçen her operasyondan aşağıda belirtilen oranlarda komisyon alacaktır. Tedarikçi firmanın ürünü satılmaz ise veya iptal durumlarında tedarikçi,trippters’a bir ödeme yapmaz. Trippters kendi hakedişini tedarikçi firmaya fatura edecektir. Tedarikçi firmanın Trippters’a yapacağı her türlü para transferinde doğabilecek ücretler tedarikçi firmaya aittir.Her ayın ilk haftası tedarikçi hakedişleri trippters tarafından yetkili hesaba komisyon oranı kesilerek aktarılır.

Tablo.1 Komisyon Oranları

Satış Tutarı

Komisyon Oranı

TL Karşılığı

0-99 TL

%17

16.83 TL/99 TL

100-199 TL

%15

29.85 TL /199 TL

 200-299 TL

% 12.5

37.3 TL / 299 TL

300-399 TL

%10.5

41.8 TL / 399 TL

400-499 TL

%9.5

47.4 TL / 499 TL

500 - 749 TL

% 8.5

63.6 TL / 749 TL

750 TL +

 %7.5

56.25 TL /750 TL

*Komisyon oranları kişi başı komisyon fiyatlandırmasıdır.

*Covid 19 sürecinde ilgili komisyon oranlarında trippters’ın belirleyeceği oranda esneme yapılabilir

13. Kredi Kartı Ödemeleri

Trippters müşterilerden gelen kredi kartı ödemelerini kendi sanal pos’u aracılığı ile tahsil eder.Tahsil edilen miktar her ayın ilk haftası tedarikçi hesabına komisyon oranı kesilerek yansıtılır.Tedarikçiler banka hesap bilgilerini ve tedarikçi yetkilisinin bilgilerini eksiksiz ve doğru vermekle yükümlüdürler. Trippters’a verilen herhangi bir yanlış bilgiden,hesap numarasının yanlışlığından kaynaklanan hakedişin yanlış hesaba yatması gibi sorunlarda sorumluluk tedarikçiye aittir. Trippters bilgileri doğrulamak ile yükümlüdür. Ödemelerin herhangi bir nedenle aksaması veya yapılamaması durumunda trippters tedarikçiyi derhal bilgilendirecektir.

14.Faturalama

14.1 Müşterilerin Trippters’a ödemelerine ilişkin kredi kartı ve banka ücretleri Trippters tarafından karşılanır.

14.2 Tedarikçiye yapılan ödeme transferleri için kredi kartı ve banka ücretleri aşağıdaki şekilde karşılanacaktır:

Trippters kendi bankası / kredi kartı organizasyonu için maliyeti üstlenir Tedarikçi, bankasının / kredi kartı organizasyonunun maliyetini üstlenir

14.3 Tedarikçinin Hizmeti için Müşterilerin ödemesi onaylandıktan sonra Tedarikçi e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

14.4 Trippters, Platform aracılığıyla önceki ay gerçekleştirilen tüm rezervasyonları dikkate alarak her ayın 1 ila 5’inde komisyonunu Tedarikçiye fatura eder ve komisyonu Müşterinin ödemesine mahsup eder.

Faturada tasvir edilen alacak dekontu üzerinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi kalan bakiye, Tedarikçinin banka hesabına aktarılacak ve Tedarikçi, hesap bilgilerini muhasebe amaçları için belirtilen e-posta adresine e-posta ile bildirilecektir.Trippters, istisnai durumlar dışında her ayın 1 ila 5 gününde ödemeleri işler.

14.5 Çıkan fatura, herhangi bir ödemenin temelini oluşturur. Tedarikçi, fatura ve alacak dekontunun (iddia edilen) yanlışlığına ilişkin herhangi bir iddiayı 30 (otuz) günlük bir tarih içinde trippters’a iletebilir . Trippters tarafından herhangi bir hak talebinde bulunulmadığı ve kabul edilmediği ölçüde, fatura ve alacak dekontu kabul edilmiş sayılır.

14.6 Trippters tarafından, teklifinizi yüklerken tercih ettiğiniz para birimini seçmeniz istenecektir. Trippters, teklifinizi bu tercih edilen para biriminde gösterecektir ve kendi takdirine bağlı olarak Tedarikçinin tekliflerini ek para birimlerinde görüntülemeyi ve ayrıca bir döviz kuru ücreti eklemeyi seçebilir. Tedarikçiye yapılan ödemeler, yüklenen teklifte belirtildiği gibi tercih edilen para biriminde gerçekleştirilecektir.

14.7 Trippters işlem ücretlerini üstlenir. Trippters tarafından Tedarikçiye aktarılan tutar, tüm rezerve edilmiş Hizmetlerin net fiyatlarının toplamını yansıtır.

15. Vergiler

Her Tedarikçi satışının ülkede ki vergi oranlarınca faturalandırılmasından sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen tedarikçiler ile ilgili sözleşme fesh edilir ve platformda ilgili tedarikçiye izin verilmez.

16.Doğrudan Bilgilendirmeler

Trippters,tüm tedarikçilerine doğrudan bilgilendirme yapabilir ve kampanyalar hakkında bilgi verebilir. Bu bilgiler ve kampanyalar,kampanya şartları tedarikçiler ile trippters arasında ticari bir sır olarak kabul edilir. Ticari sırların üçüncü parti başka uygulamalar ile paylaşılmasından doğacak yükümlülük tedarikçi firmaya aittir.

17. Müşteri İle İlgili İletişim Kuralları

17.1 Tedarikçi, Hizmet açıklamasında veya başka bir şekilde doğrudan mesaj yoluyla Müşterileri veya alt acenteleri kendi harici internet web sitesine, üçüncü taraf web sitesine / platformuna yönlendiremez veya başka bir şekilde dışarıdan iletişime geçmek için bilgi sağlayamaz.

 17.2 Tedarikçinin, yalnızca Platform üzerinden Trippers aracılığıyla aldığı tüm Müşteri sorgularını vb sadece platform içinde kullanabilir. Tedarikçi, trippters aracılığıyla iletişime geçen Müşterileri veya alt acenteleri Platform dışında bir hizmet rezervasyonu için ne doğrudan ne de dolaylı olarak teşvik etmeyecektir. Trippters aracılığıyla temasa geçen potansiyel Müşteriler veya alt acenteler Platform dışında bir hizmet rezervasyonu yapmak isterlerse Tedarikçi onu Platforma yönlendirecektir.

18. İnceleme Sistemi

Bir Hizmetin yerine getirilmesinden sonra, Müşteriler, rezervasyonu yapılan bir Hizmeti Trippters'ın inceleme sistemi aracılığıyla gözden geçirme fırsatına sahip olur. İnceleme sisteminin amacı, anlamlı ve doğru geri bildirimler ve performans, güvenilirlik açısından Tedarikçi profilleri oluşturmaktır. Bu Profiller, Platformdaki herhangi bir Müşteri tarafından görüntülenebilir. Bu inceleme sisteminde sağlanan tüm içerik, Trippters’ın özel içeriğidir. Tedarikçi, Trippters’ın önceden yazılı izni olmadan kendi sitesinde / üçüncü taraf sitelerinde yorum yayınlamasına izin verilmez.

19. Veri Koruma

Tedarikçi, herhangi bir Müşterinin kişisel verilerinin veya bilgilerini ve yetkisiz erişimini veya kötüye kullanılmasını önlemek için yeterli güvenlik prosedürleri ve kontrollerine sahip olduğunu ve sürdüreceğini kabul eder. Ne Tedarikçi ne de bağlı kuruluşları, söz konusu Müşterinin izni olmadan Platform üzerinden rezervasyon yaptıran herhangi bir Müşteri ile doğrudan veya dolaylı olarak talep edilen pazarlama, promosyon veya benzeri iletişimlerde bulunmayacaktır. Tedarikçi, ödeme bilgilerini (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı bilgileri dahil) içeren Müşteri ile ilgili bilgileri veri güvenliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasalara uygun olarak işleyecek, depolayacak, iletecek ve bunlara erişecektir. Tedarikçi için geçerli olan kredi ve banka kartı sahibi bilgilerini korumaya yönelik Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı kuralları ve AB Veri Koruma Direktifi (ve bununla ilgili tüm kanunlar), her durumda aynısı değiştirilebilir, güncellenebilir. Trippters’ ın talebi üzerine Tedarikçi, kişisel verilerin bu bölüme uygun olarak işlenmesini yöneten teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini oluşturduğuna ve sürdürdüğüne dair kanıt sağlayacaktır.

20. Beyanlar ve Garantiler

Tedarikçi tarafından bu Koşullarda yapılan diğer tüm beyan ve garantilere ek olarak, Tedarikçi işbu belge ile şunları beyan ve garanti eder:

(a) Tedarikçinin bu Koşulları yerine getiren kişiyi Tedarikçi adına bu tür bir işlemi yapma yetkisi verdiğini,

 (b) bu ​​Sözleşme, Tedarikçiye hükümlerine uygun olarak uygulanabilir ve bağlayıcı bir yükümlülük teşkil eder,

 (c) Tedarikçi yükümlülüklerinin bu Koşullar kapsamındaki yerine getirilmeli, Tedarikçi ile herhangi bir üçüncü şahıs arasındaki herhangi bir anlaşmayı veya yükümlülüğü ihlal etmeyecektir

 (d ) Tedarikçinin bu Koşullar kapsamındaki performansı Koşullara uygun olacaktır,

(e) Tedarikçi, Hizmetini Platform üzerinden rezervasyona açık hale getirmek ve Tedarikçinin bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerine başka şekilde uymak için gereken tüm lisanslara, izinlere ve yetkilere sahiptir,

 ( d) Tedarikçi, Tedarikçi Hesabı aracılığıyla yüklenen tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya yetkili Platform aracılığıyla bu hakları yüklemek ve lisanslamak için söz konusu hakların sahibidir

21. Tedarikçinin Sorumluluğu ve Tazminat

Tedarikçi,hem kendisine hemde iş ortaklığı yaptığı trippters’a karşı sorumludur. Tedarikçi marka değerine leke getirecek her türlü zararlı davranıstan uzak durmak zorundadır. Herhangi bir neden ile trippters tarafına gelebilecek her türlü marka değerini aşağıya düşürecek hareketten sorumludur.Aynı şekilde trippters da tedarikçilerinin marka değerini aşağıya düşürecek hiç bir girişimde bulunmamayı taahhüt eder. Taraflardan biri bu şekilde marka değerini aşağıya düşürecek olan bir girişimde bulunur ise karşı tarafa tazminat hakkı doğar. Meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlıkta arabuluculuk,karar verme yetkisi rize mahkemelerindedir.

22. Trippters’ın Sorumluluğunun Sınırlandırılması

22.1 Trippters, Platformun çalışmasının geçici veya kalıcı olarak kesintiye uğraması dahil olmak üzere Platform ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

22.2 Trippters, Platform aracılığıyla rezerve edilen Hizmetlerin sayısı, sıklığı veya türü açısından bir garanti sunmaz.

22.3 Trippters’ın Koşullar kapsamındaki sorumluluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılacaktır:

 Trippters, yasal temsilcileri veya üst düzey yöneticilerinin kasıtlı olarak veya ağır ihmalinden kaynaklanan kayıplardan ve diğer performans yardımcılarının kasıtlı olarak neden olduğu kayıplardan tamamen sorumlu olacaktır; Performans konusunda diğer yardımcıların ağır ihmali ile ilgili olarak Trippters sorumluluğu, aşağıdaki (d) bendinde basit ihmal hükümlerinde belirtildiği gibi olacaktır. Trippters, yasal temsilcilerinin veya performans yardımcılarının niyetinden veya ihmalinden kaynaklanan her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Trippters, yasal temsilcileri veya performans yardımcıları tarafından birincil yükümlülüklerinin ihlal edilmesinden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olacaktır. Birincil yükümlülükler, Sözleşmenin özünü oluşturan, Sözleşmenin imzalanması için belirleyici olan ve Lisans Alanın güvenebileceği temel görevlerdir.

 22.4 Trippters, veri kaybından yalnızca uygun ve düzenli veri yedekleme önlemleri alınmış olsaydı ortaya çıkabilecek tipik kurtarma maliyetleri miktarına kadar sorumlu olacaktır.

23. Bildirimler

Trippters tüm bildirimleri tedarikçinin önceden verdiği adrese yapmakla yükümlüdür.Bildirimler türkçe,açıklayıcı olacaktır. Tedarikçilerin,trippters’a herhangi bir bildirim vermek istedikleri zaman güvenilir bir kurye veya posta şirketi ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

24. Sözleşme Süresi ve Fesih

24.1 Bu sözleşme belirsiz süre ile tedarikçi ve trippters arasında ki iş birliği devam ettiği sürece geçerlidir.

24.2 Tedarikçi ve Trippters herhangi bir zamanda ve sebep göstermeksizin Sözleşmeyi feshedebilir. Tedarikçi yazılı bildirim ile anında fesih yapabilir. Kalan teyitli rezervasyonlar planlandığı gibi gerçekleştirilecektir.

 24.3 Bir Tedarikçinin yasal hükümleri, üçüncü taraf haklarını veya Koşulları kusurlu bir şekilde ihlal ettiğine dair belirli göstergeler varsa veya Trippters, özellikle Müşterileri veya diğer Tedarikçileri dolandırıcılık faaliyetlerine karşı korumayla ilgili olarak başka bir şekilde meşru bir menfaate sahipse, Trippters uygunsuz olarak gördüğü her türlü davranışta ;

Tedarikçiye bir uyarı verebilir, Tedarikçinin ürünlerini veya diğer içeriğini silebilir; Tedarikçinin profilini kısıtlayabilir; Tedarikçiyi geçici veya kalıcı olarak web sitesinden engelleyebilir.

25. Değişiklik

İş bu sözleşmede trippters her türlü değişiklik hakkına sahip olmakla beraber değiştirilecek/Değiştirilen hususları 48 saat içinde tedarikçi hesaplarına bildirmekle yükümlüdür

26. Son Hüküm

26.1. Bu Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler , yasal olarak yürürlüğe girmesi için yazılı olarak yapılacaktır.

26.2 Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz hale gelirse, Sözleşmenin geri kalan bölümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeden kalacaktır. Geçersiz veya hükümsüz maddeler, her iki tarafın menfaatleri göz önünde bulundurularak aynı amacı gerçekleştirmeye uygun hükümlerle değiştirilir. 26.3 Tedarikçinin bu Sözleşmeden kaynaklanan talepleri Trippters'ın önceden yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara devredilemez

 26.4 Trippters, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, kendi iştiraklerine bağlı şirketlere devretme hakkına sahiptir.

26.5 Bu Sözleşme, hukukun ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku hükümlerine göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Tedarikçinin kamu hukukuna göre bir işadamı veya tüzel kişi olması veya Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yeri veya ikametgahı olmaması koşuluyla, gerçekleştirilen hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf için ifa yeri ve münhasır yasal mahkeme yeri Türkiye Mahkemeleri olacaktır.

15.11.2020,Türkiye/Rize

Trippters Seyahat Acenteliği İç Ve Dış Ticaret Ltd.Şti Adına; Tedarikçi Adına;

Kaan Alp CAN Yetkili Kişi

YK Başkanı Trippters,